Treści wystąpień i ocen

Informacje dotyczące oceny jakości wody wodociągowej przeznaczonej do spożycia przez ludzi za rok 2016, dostarczanej przez wodociągi sieciowe funkcjonujące na terenie powiatu.

Ocena stanu sanitarnego powiatu nakielskiego za 2016r.

Czytaj więcej >>

Przydatne linki