Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją
23 lutego

Więcej informacji >>

Od dnia 01.10.2016 roku
w Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Nakle nad Notecią
został wznowiony punkt
poboru kału do celów sanitarno - epidemiologicznych

Czytaj więcej...

Światowy Tydzień  Jaskry

12-18.03.2017

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nakle nad Notecią informuje, że Polskie Towarzystwo Okulistyczne i Sekcja Jaskry PTO, w związku z obchodami Światowego Tygodnia Jaskry, organizuje w dniu 18 marca 2017 roku akcję „Polscy okuliści kontra jaskra”. Tego dnia od godziny 9:00 do 15:00 poradnie okulistyczne przykliniczne i przyszpitalne w całym kraju, które przystąpią do powyższej akcji, będą wykonywały badania przesiewowe w kierunku jaskry. Z badań skorzystać będą mogły osoby, które nie korzystały z wizyty u okulisty przez co najmniej rok oraz nie chorują na jaskrę.

Lista poradni opublikowana zostanie do dnia 28 lutego 2017 roku na stronie głównej Polskiego Towarzystwa Okulistycznego: www.pto.com.pl

Na powyższej stronie dostępne są również formularze i inne informacje dotyczące akcji oraz bezpośredni kontakt telefoniczny i elektroniczny z organizatorem.

 

"Lekki tornister"

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nakle nad Notecią zachęca do włączenia się w realizację ogólnopolskiej kampanii informacyjno-edukacyjnej „Lekki tornister”.
Adresatami powyższej kampanii są nauczyciele, rodzice i uczniowie klas I-III szkół podstawowych. Została ona objęta patronatem honorowym przez Ministra Edukacji Narodowej oraz Rzecznika Praw Dziecka, natomiast od 2016 roku realizowana jest we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym. Organizatorami przedsięwzięcia są Fundacja Rosa oraz Fundacja Sensori.
Kampania obejmuje dzia­ła­nia proz­dro­wotne, zmie­rza­jące w kie­runku profilaktyki wad postawy wśród najmłodszych uczniów. Zwra­ca również uwagę na problem noszenia przeciążonych ple­ca­ków szkol­nych oraz ich niekorzystny wpływ na dzie­cięce kręgo­słupy. Projekt powstał w 2011 roku. W latach 2012-1015 przeprowadzono badania, którymi objęto 3058 uczniów klas I-III szkół podstawowych w całej Polsce. Wyniki badań wyraźnie wskazują na zbyt duży ciężar tornistrów, który nie powinien przekraczać 10% - 15% wagi ciała dziecka.
Zakres tematyczny kampanii obejmuje wskazówki praktyczne dla dziecka, rodzica i nauczyciela, dotyczące cech odpowiedniego tornistra, sposobu jego pakowania, zasad kształtowania prawidłowej postawy ciała podczas lekcji w szkole, czy odrabiania ich w domu oraz podejmowania odpowiedniej aktywności fizycznej.

Komunikat
dotyczący książeczek do celów sanitarno - epidemiologicznych

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nakle nad Notecią w nawiązaniu do pisma Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy LEP.9011.5.2017 z dnia 06.02.2017r. informuje, że od dnia 01.03.2017r. przy wykonywaniu badań w kierunku nosicielstwa pałeczek Salmonella spp. i Shigella spp. nie będą wydawane książeczki dla celów sanitarno-epidemiologicznych. W trakcie czynności kontrolnych pracownicy Inspekcji Sanitarnej nie będą żądać okazania tejże książeczki, ponieważ w myśl obowiązujących przepisów od 01.01.2012r. jest ona nieważnym dokumentem medycznym.
Zgodnie z obowiązującą ustawą o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1866 z późn. zm.) osoba pracująca w styczności z żywnością, powinna uzyskać określone orzeczenie lekarskie dla celów sanitarno-epidemiologicznych o braku przeciwwskazań do wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby.

 

Dzień Bezpiecznego Internetu obchodzony jest od 2004 roku
z inicjatywy Komisji Europejskiej.
Tegoroczny Dzień Bezpiecznego Internetu obchodzony jest pod hasłem
Razem zmieniamy internet na lepsze”.

Czytaj więcej...

Przydatne linki