Archiwum rok 2016

Informacja

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nakle nad Notecią informuje,
że w poniedziałek 31 października 2016 r.
Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Nakle nad Notecią
nie będzie przyjmowała
próbek kału do badań dla celów sanitarno-epidemiologicznych
.

Podziękowanie dla pracowników
pionu higieny dzieci i młodzieży

 

Kampania "Flu Awareness" - zaszczep się przeciwko grypie
17 - 21 października 2016

Na skuteczność szczepień w zapobieganiu szerzenia się epidemii grypy zwraca uwagę Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) uznając je za najskuteczniejszą formę przeciwdziałania tej chorobie. Od 2013 r. WHO promuje szczepienia przeciwko grypie ogłaszając kampanie "Flu Awareness". Głównym celem tych kampanii jest zwracanie uwagi na znaczenia szczepień przeciwko grypie przede wszystkim wśród osób z grup ryzyka, które obejmują między innymi: osoby starsze, kobiety w ciąży, dzieci, osoby z chorobami współistniejącymi, gdzie szczególnie groźne jest wystąpienie poważnych powikłań oraz pracowników służby zdrowia.

Głównym celem tegorocznej kampanii jest zwiększenie liczby szczepień przeciwko różnym postaciom grypy wśród Pracowników Służby Zdrowia.

                       

Więcej informacji na temat Kampanii "Flu Awareness"

Interwencja Nieprogramowa Powiatowa
"Zaszczep w sobie chęć szczepienia
- STOP rakowi szyjki macicy"
na terenie Gminy Nakło nad Notecią

Komunikat Głównego Inspektoratu Sanitarnego,
dotyczący uruchomienia przez
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - PZH,

drugiej edycji szkoleń stacjonarnych
"Zapobieganie zakażeniom HCV"

 

Opinie dla podmiotów leczniczych

W dniu 15 lipca 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 960), która wprowadziła szereg zmian, w tym dotyczących opiniowania podmiotów leczniczych.

Podmioty lecznicze zostały zwolnione m.in. z obowiązku przedkładania organowi prowadzącemu rejestr opinii sanitarnej wydawanej w formie decyzji administracyjnej przez właściwy organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej(zarówno przy wpisie podmiotu do rejestru jak i wpisie zmian w rejestrze).

W miejsce ww. dokumentu, podmiot składa organowi prowadzącemu rejestr wyłącznie oświadczenie o spełnieniu warunków wykonywania działalności leczniczej, o którym mowa w art. 100 ust 2 ustawy o działalności leczniczej.

Ważne! 

Ustawodawca wprowadzając powyższą regulację nie zwolnił podmiotów leczniczych z obowiązku udzielania świadczeń zdrowotnych wyłącznie w pomieszczeniach odpowiadających wymaganiom określonym w art. 22 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 618 z późn. zm.).

Przydatne linki