Zakres badań

1. Zakres badań monitoringu kontrolnego zgodny z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015r., poz.1989).

L.p.

Nazwa wskaźnika

Stosowana metodyka analityczna

Badania fizyko-chemiczne

1.

Barwa

PN-EN ISO 7887:2012 pkt.7/Ap1:2015-06

2.

Mętność

PN-EN ISO 7027-1:2016-09

3.

pH

PN-EN ISO 10523:2012

4.

Przewodność

PN –EN 27888:1999

5.

Zapach

PN-72/C-04557   norma nieaktualna

6.

Smak

PN-72/C-04557   norma nieaktualna

7.

Amonowy jon

PN-C-04576-4:1994

Badania mikrobiologiczne

1.

Bakterie grupy coli

PN-EN ISO 9308-1:2014-12/A1

2.

Escherichia coli

PN-EN ISO 9308-1:2014-12/A1

 

Inne badania wykonywane przez Oddział Laboratoryjny Badania Środowiska Komunalnego

L.p.

Nazwa wskaźnika

Stosowana metodyka analityczna

1.

Ogólna liczba mikroorganizmów w (36±2)°C po 48h

PN- EN ISO 6222:2004

2.

Ogólna liczba mikroorganizmów w (22±2)°C po 72h

PN- EN ISO 6222:2004

3.

Enterokoki

PN-EN ISO 7899-2:2004

4

Pseudomonas aeruginosa

PN-EN ISO 16266:2009

5.

Azotany

PN-82/C-04576/08
norma wycofana bez zastąpienia

6.

Azotyny

PN-EN 26777:1999

7.

Mangan ogólny

PN-C-04590-02:1992
norma wycofana bez zastąpienia

8.

Żelazo ogólne

PN – ISO 6332: 2001/Ap1:2016-06P

 

2. Zakres badań wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli zgodny z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (Dz.U. Nr 86, poz. 478 z późn. zm.).

L.p.

Nazwa wskaźnika

Stosowana metodyka analityczna

Badania mikrobiologiczne

1.

Enterokoki

PN-EN ISO 7899-2:2004

2.

Escherichia coli

PN-EN ISO 9308-1:2014-12/A1

 

Przydatne linki