Zakres badań

Zakres badań

1. Badanie wody do spożycia przez ludzi  w zakresie parametrów grupy A objętych monitoringiem zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz.2294).

L.p.

Nazwa wskaźnika

Stosowana metodyka analityczna

Badania fizyko-chemiczne

1.

Barwa

PN-EN ISO 7887:2012+Ap1:2015-06 Metoda D

2.

Mętność

PN-EN ISO 7027-1:2016-09

3.

pH

PN-EN ISO 10523:2012

4.

Przewodność

PN –EN 27888:1999

5.

Zapach

PN-72/C-04557   norma nieaktualna

6.

Smak

PN-72/C-04557   norma nieaktualna

Badania mikrobiologiczne

1.

Bakterie grupy coli

PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04

2.

Escherichia coli

PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04

3.

Ogólna liczba mikroorganizmów w (22±2)°C po 72h

PN- EN ISO 6222:2004

Inne badania wykonywane przez Oddział Laboratoryjny Badania Środowiska Komunalnego

L.p.

Nazwa wskaźnika

Stosowana metodyka analityczna

1.

Ogólna liczba mikroorganizmów w (36±2)°C po 48h

PN- EN ISO 6222:2004

2.

Enterokoki

PN-EN ISO 7899-2:2004

3.

Pseudomonas aeruginosa

PN-EN ISO 16266:2009

4.

Azotany

PN-82/C-04576/08
norma wycofana bez zastąpienia

5.

Azotyny

PN-EN 26777:1999

6.

Mangan ogólny

PN-C-04590-02:1992
norma wycofana bez zastąpienia

7.

Żelazo ogólne

PN – ISO 6332: 2001+Ap1:2016-06

8.

Amonowy jon

PN-C-04576-4:1994

2. Zakres badań wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli zgodny z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. z 2019 r. poz. 255).

L.p.

Nazwa wskaźnika

Stosowana metodyka analityczna

Badania mikrobiologiczne

1.

Enterokoki

PN-EN ISO 7899-2:2004

2.

Escherichia coli

PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04

 

Całodobowa infolinia w sprawie
kwarantanny i zdrowia 

+48 222 500 115

Linku do czatu dla obywatela:

https://www.gov.pl/web/koronawirus/pytania-i-odpowiedzi

Przydatne linki