Polityka Jakości PSSE w Nakle nad Notecią

Nasza działalność tj. prowadzenie inspekcji oraz wykonywanie badań laboratoryjnych wykazywać będzie właściwą jakość wtedy, kiedy wykonywana przez nas praca spełniać będzie wymagania bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa przynosząc klientom maksymalne korzyści.

Celem Systemu Zarządzania Jakością jest utrzymywanie wysokiego poziomu przeprowadzanych inspekcji oraz wysokiego poziomu jakości badań i ich wiarygodności poprzez:

  • realizowanie zadań zgodnie z planami pracy wg znormalizowanych metod kontroli,
  • wykonywanie badań zgodnie z odpowiednimi metodami spełniającymi wymagania klienta jak też wymagania ustawowe i przepisów,
  • ciągłe udoskonalanie skuteczności Systemu Zarządzania,
  • spełnienie wymagań normy PN-EN ISO/lEC 17020:2012 oraz PN-EN ISO/lEC 17025:2005 oraz wymagań zawartych w dokumentach PCA,
  • ustawiczne szkolenie pracowników Oddziału Laboratoryjnego i OZiBNS oraz OZiPZ,
  • nadzorowanie wyposażenia pomiarowego i badawczego, i prowadzenie odpowiedniej dokumentacji,
  • wybór i zakup usług, dostaw o odpowiednich wymaganiach, wpływających na jakość badań oraz prowadzonych inspekcji,
  • stosowanie się do dobrej praktyki profesjonalnej oraz wysokiej jakości badań w usługach świadczonych klientom.

Personel zna i stosuje ustanowioną w PSSE w Nakle nad Notecią Politykę Jakości oraz Politykę Jakości ustanowioną przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. Przestrzega zachowania poufności i prawa klienta do złożenia skargi. System Zarządzania jak i jego procedury są udokumentowane oraz znane i stosowane przez wszystkich pracowników. System Zarządzania Jakością jest utrzymywany, systematycznie rozwijany, doskonalony i unowocześniony. Prowadzona Polityka Jakości uwzględnia aspekty bezpieczeństwa ludzkiego oraz ochronę naturalnego środowiska człowieka. Nie podejmujemy żadnych działań, które mogłyby podważyć zaufanie do kompetencji, bezstronności, niezależności i rzetelności naszej pracy.
Wynagrodzenie personelu nie zależy od liczby wykonywanych kontroli/badań oraz ich wyników. Wykonywana praca nie podlega żadnym finansowym naciskom mogącym mieć wpływ na jej wyniki. Kierownictwo deklaruje zaangażowanie i pomoc we wdrażaniu i utrzymywaniu Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą PN-EN ISO/lEC 17020:2012 oraz PN-EN ISO/lEC 17025:2005.
Kierownictwo dopełni wszelkich starań, aby zapewnić środki finansowe, potrzebne do realizacji celów Polityki Jakości.

Całodobowa infolinia w sprawie
kwarantanny i zdrowia 

+48 222 500 115

Linku do czatu dla obywatela:

https://www.gov.pl/web/koronawirus/pytania-i-odpowiedzi

Przydatne linki