Badanie kału

Od dnia 01.10.2016 roku
w Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Nakle nad Notecią
został wznowiony punkt
poboru kału do celów sanitarno - epidemiologicznych

 

Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nakle nad Notecią dla osób wykonujących badanie kału do celów sanitarno-epidemiologicznych

I. Próbki kału do badania w kierunku nosicielstwa zarazków schorzeń jelitowych przyjmowane będą według następujących zasad:

1. W Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nakle nad Notecią przy
ul. Mickiewicza 11 ( I piętro – Laboratorium) przyjmowane są próbki:

a) od osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym (ozdrowieńcy, nosiciele)

b) od młodzieży uczącej się lub podejmującej naukę w zawodach , przy wykonywaniu, których istnieje możliwość przeniesienia  zakażenia na inne osoby

- Badania w/w osób wykonywane są nieodpłatnie.

- W przypadku młodzieży uczącej się, należy przedłożyć zaświadczenie ze szkoły/uczelni,  potwierdzające fakt nauki w danym zawodzie.

c) od osób  wykonujących badania do celów sanitarno-epidemiologicznych, w związku
 z podejmowaną lub wykonywaną pracą

- Badania w/w osób są odpłatne.

- Całkowity koszt badania 3 próbek: 99,00 zł
(cena za badanie jednej próbki: 33,00 zł).

- W przypadku osób wykonujących badania do celów sanitarno-epidemiologicznych nie przedkłada się skierowania od lekarza (skierowanie od lekarza nie zwalnia z opłaty za badania).

2. Próbki do badań przyjmowane są w następujących dniach:

-  poniedziałki i środy (w II i IV kwartale roku)

-  wtorki i czwartki (w I i III kwartale roku)

w godzinach od 745 do 1000.

3. Wydawanie wymazówek, formularzy zleceń oraz wyników badań odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach od 745 do 1500 (laboratorium PSSE).

II. Badania próbek kału od osób wymienionych w podpunkcie I. 1. a, b, c wykonywane są przez Dział Laboratoryjny – Oddział Mikrobiologii i Parazytologii Lekarskiej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy ul. Kujawska 4.

III. Próbki do badania dostarczać można też  bezpośrednio do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy ul. Kujawska 4  (tel. 52 376 18 61).

Załącznik:

Instrukcja pobierania i transportu próbek kału
do celów sanitarno-epidemiologicznych

Przydatne linki