Archiwum lata 2009-2013

Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nakle nad Notecią z przeprowadzonej w dniu 15 X br. akcji ważenia tornistrów w szkołach podstawowych na terenie powiatu nakielskiego.

Na polecenie Głównego Inspektora Sanitarnego w całym kraju przeprowadzono akcję ważenia tornistrów/plecaków uczniów szkół podstawowych klas I-III oraz klas VI. 
Celem w/w akcji było ustalenie rzeczywistego obciążenia uczniów szkół podstawowych tj; określenie udziału książek , zeszytów i ćwiczeń oraz wagi samego tornistra. 
Kontrolą objęto 1 szkołę podstawową publiczną wiejską i 1 publiczną szkołę podstawową miejską. Łącznie zbadano 13 oddziałów i 252 dzieci (w tym 4 oddziały i 63 dzieci w szkole zlokalizowanej na wsi oraz 9 oddziałów i 189 dzieci w szkole zlokalizowanej w mieście).

Czytaj więcej...

Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nakle nad Notecią dotycząca kontroli szkół w zakresie warunków do utrzymania higieny osobistej uczniów w związku z zagrożeniem wirusem grypy typu A/H1N1/.

W okresie od 05 do 12 maja br. na terenie powiatu nakielskiego przeprowadzono kontrole problemowe warunków do utrzymania higieny osobistej uczniów w 30 różnego typu szkołach, w związku z zagrożeniem wirusem grypy typu A /H1N1/. Za prawidłowe warunki do utrzymania higieny osobistej przyjęto takie, w których jest dostęp do: bieżącej ciepłej wody, mydła w dozownikach, suszarki do rąk lub ręczników jednorazowego użytku, papieru toaletowego w kabinach wc, zachowana jest czystość bieżąca w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych.

Czytaj więcej...

Wojewódzki konkurs pn:
” Nie ryzykuję! Chronię swoje zdrowie !”

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nakle n. Notecią zaprasza młodzież szkół pondagimnazjalnych klas I do wzięcia udziału w wojewódzkim  konkursie plastycznym pn:” Nie ryzykuję! Chronię swoje zdrowie”. Konkurs organizowany jest  w ramach realizacji „ Krajowego Programu Zwalczania AIDS  i Zapobiegania Zakażeniom HIV”.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Nakle n. Notecią
mgr inż. Marzenna Wojciechowska 

Przydatne linki