Archiwum lata 2009-2013

Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nakle nad Notecią z dnia 16.11.2009r w sprawie jakości wody pochodzącej z wodociągu publicznego w Ślesinie
gm. Nakło nad Notecią.

Na podstawie przeprowadzonych badań próbek wody, pobranych w dniu 13.11.2009r. z punktów monitoringowych wodociągu publicznego w Ślesinie gm. Nakło nad Notecią stwierdzono nieznaczne zanieczyszczenie wody bakteriami grupy coli. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nakle nad Notecią, po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia konsumentów dopuścił wodę do spożycia pod warunkiem podjęcia przez Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Szubinie natychmiastowych działań mających na celu uzyskanie wody o parametrach zgodnych z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61 poz. 417).

Woda w chwili obecnej nadaje się do spożycia po uprzednim jej przegotowaniu.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Nakle nad Notecią
mgr inż. Marzenna Wojciechowska

Monitorowanie absencji chorobowej w placówkach oświaty i wychowania

Czytaj więcej >>

Informacja dla lekarzy w sprawie postępowania w związku z przypadkami grypy A(H1N1)

Czytaj więcej >>

19 listopada Ogólnopolska Akcja „Rzuć palenie razem z nami”

UWAGA! Tytoń ZABIJA!

 

Tytoń jest głównym zabójcą na świecie, powoduje śmierć więcej niż 5 milionów ludzi każdego roku. Przewiduje się, że jeśli utrzymają się obecne trendy w paleniu, do roku 2020 tytoń zabije rocznie około 10 milionów ludzi.

„Nie pal. Palenie jest najważniejszą przyczyną przedwczesnych zgonów.

Jeśli palisz, przestań. Zaprzestanie palenia, zanim rozwinie się nowotwór złośliwy lub inna poważna choroba, znacznie zmniejsza ryzyko zgonu z powodu palenia tytoniu nawet jeśli palenie rzuci osoba w średnim wieku.

Jeśli nie potrafisz przestać palić, nie pal przy niepalących. Skutki zdrowotne Twojego palenia mogą także ponosić osoby z Twojego otoczenia.”

Zobacz plakat akcji >>

Opracowano na podstawie
Europejskiego Kodeksu
Walki z Rakiem

Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nakle nad Notecią informuje, że 18 listopada obchodzony jest Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach. Celem Dnia jest zwiększanie świadomości w zakresie zagrożenia dla zdrowia publicznego jakim jest antybiotykooporność oraz promowanie wiedzy na temat odpowiedzialnego stosowania antybiotyków.

Dane z ostatnich lat potwierdzają ,że w całej Unii Europejskiej rośnie liczba pacjentów zakażonych bakteriami antybiotykoopornymi przy jednoczesnym braku nowych leków.

Odpowiedzialne stosowanie antybiotyków może pomóc w powstrzymaniu rozprzestrzeniania się opornych bakterii i utrzymaniu skuteczności dostępnych antybiotyków na użytek przyszłych pokoleń.

Pamiętajmy!

Przyjmując antybiotyki róbmy to odpowiedzialnie, zawsze według zaleceń lekarza (nie namawiajmy lekarza ,żeby przepisał antybiotyk) a dzięki temu przedłużymy ich skuteczne działanie w przyszłości.

GŁÓWNY INSPEKTORAT SANITARNY - Departament Zdrowia Publicznego i Promocji Zdrowia 
TREŚCI MERYTORYCZNE I METODYCZNE DOTYCZĄCE PROFILAKTYKI GRYPY SEZONOWEJ I NOWEJ GRYPY A(H1N1) 
Warszawa - sierpień 2009

W okresie zwiększonej zachorowalności na grypę, należy szczególnie pamiętać o zasadach dotyczących zarówno zdrowego stylu życia, jak też prostych czynnościach higienicznych, które mogą uchronić przed zachorowaniem. Przedstawione treści zawierają zalecenia merytoryczne oraz metodyczne, które mogą zostać wykorzystane w profilaktyce grypy i wskazania jak postępować w przypadku wystąpienia zachorowań.

Czytaj więcej...

Przydatne linki