Archiwum lata 2009-2013

DNI ZDROWIA PUBLICZNEGO - 11.X.-29.X.2010r.
90-lecie SŁUŻB SANITARNYCH w POLSCE

„Zdrowie jest stanem zupełnej pomyślności fizycznej, umysłowej i społecznej, 
a nie jedynie brakiem choroby lub ułomności” 
(Konstytucja Światowej Organizacji Zdrowia)
 

„Zdrowie publiczne jest to proces mobilizowania zasobów lokalnych,
ponadlokalnych, ogólnokrajowych i międzynarodowych w celu zapewnienia takich warunków ,w których ludzie mogą być zdrowi”
(„Oxford textbook of public health)

Czytaj więcej...

Koniec z dopalaczami

W dniu 02.10.2010r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nakle n. Notecią podjął działania zgodnie z decyzją Głównego Inspektora Sanitarnego  z dnia 02.10.2010r. w sprawie zaprzestania działalności obiektów służących  produkcji, obrotowi hurtowemu lub detalicznemu wyrobami określanymi jako służące do celów kolekcjonerskich, tzw. „dopalaczy” mogących mieć wpływ na bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia ludzi.

Czytaj więcej...

Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nakle nad Notecią z dnia 03.08.2010r. o jakości wody z wodociągu należącego do Firmy „Grosz” - Marian Oczkowski,
Zalesie gm. Szubin.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nakle nad Notecią informuje, że sprawuje bieżący nadzór sanitarny nad jakością wody z wodociągu należącego do Firmy „Grosz” w Zalesiu gm. Szubin.

Na podstawie posiadanych wyników badań próbek wody pochodzących z w/w wodociągu wynika, że jakość wody nie odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz.417 z późn. zm.) z uwagi na zwiększoną zawartość związków manganu.

Czytaj więcej...

Podsumowanie konkursu antynikotynowego pn:
”Nie pal przy mnie”

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nakle n.Notecią  był organizatorem powiatowego konkursu antynikotynowego pn: ”Nie pal przy mnie”.

Czytaj więcej...

„Bezpieczne wakacje 2010”.

Dnia 18.06.2010r. ponad 500 uczestników szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych uczestniczyło w imprezie pn. „Bezpieczne wakacje”, zorganizowanej przez Starostwo Powiatowe w Nakle n. Notecią, Komendę Powiatową Policji w Nakle n. Notecią, Komendę Powiatową PSP w Nakle n. Notecią oraz Urząd Miasta i Gminy w Nakle n. Notecią .

Czytaj więcej...

INSTRUKCJA GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO Z CZERWCA 2010 ROKU W SPRAWIE WYMAGAŃ HIGIENICZNO – SANITARNYCH DLA STACJONARNYCH OBOZÓW POD NAMIOTAMI.

Czytaj więcej >>

Przydatne linki