Informacja dla lekarzy w związku z wystąpieniem na terenie Niemiec ogniska zachorowań wywołanych E. coli (STEC)

Od połowy maja w Niemczech (przede wszystkim w landach północnych – Hamburg, Dolna Saksonia, Meklemburgia-Pomorze) notuje się wzrost zachorowań na wywołany werocytotoksycznym szczepem E. coli (STEC) zespół hemolityczno-mocznicowy poprzedzony najczęściej krwistą biegunką. Do dnia 27.05.2011 r. wystąpiło łącznie 276 zachorowań (w tym 2 zgony). Zachorowania mają związek ze spożyciem skażonych warzyw (najprawdopodobniej ogórek, dane epidemiologiczne jako możliwe źródło zakażenia wskazują również sałatę i pomidory).

W przypadku podejrzenia zachorowania wskazane jest wykonanie badań w kierunku werotoksyczności szczepu E.coli. Badania takie są wykonywane przez:

Zakład Bakteriologii

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny

ul. Chocimska 24,

00-791 Warszawa

Telefon: 0-22 5421238 fax. 0-22 54 21 307

W razie rozpoznania u pacjenta krwawej biegunki lub zespołu hemolityczno-mocznicowego należy zgłaszać ww. przypadki do państwowego  powiatowego inspektora sanitarnego. Wzór druku zgłoszeniowego, zgodny z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2003 r. w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń podejrzenia zakażenia lub zachorowania na chorobę zakaźną, rozpoznania zachorowania na chorobę zakaźną oraz podejrzenia lub stwierdzenia zgonu z powodu choroby zakaźnej oraz sposób ich przekazywania (Dz.U. Nr 90, poz. 853), jest dostępny pod adresem internetowym: 

http://www.pzh.gov.pl/oldpage/epimeld/druki/index.htm

Równocześnie zwracamy się o podanie w druku zgłoszeniowym w bloku I. Rozpoznanie/podejrzenie – przy pkt. przesłanki epidemiologiczne, informacji o ewentualnym pobycie w Niemczech wraz z miejscem pobytu i jego datą (okresem).

Podejrzenia oraz przypadki zespołu hemolityczno-mocznicowego oraz innych postaci zakażenia enterokrwotocznymi i werocytotoksycznymi pałeczkami E. coli objęte są przepisami ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. Nr 234 poz. 1570 z późn. zm.).

Źródło: strona internetowa Głównego Inspektora Sanitarnego

Przydatne linki