Informacje dla osób podróżujących i przyjeżdżających z Niemiec w związku z wystąpieniem na terenie Niemiec ognisk zachorowań wywołanych E. coli O104 (STEC)

  1. Od połowy maja 2011 r. w Niemczech notuje się wzrost zachorowań wywołanych werotoksycznym szczepem E. coli O104 (STEC). Zachorowanie objawia się biegunką, a w około ¼ przypadków u chorych dochodzi do rozwoju zespołu hemolityczno-mocznicowego, który w części przypadków może skutkować trwałymi uszkodzeniami funkcji nerek, a nawet zgonem.

  2. Zachorowania występują przede wszystkim w północno-zachodnich landach Niemiec: Szlezwik-Holszyn, Hamburg, Dolna Saksonia i Nadrenia–Północna Westfalia. Przypadki w mniejszej liczbie występują na terenie całych Niemiec. Zanotowano również zachorowania u mieszkańców Szwecji, Danii, Wielkiej Brytanii, którzy w ostatnim czasie odwiedzili Niemcy. Jeden przypadek zanotowano również w Polsce u osoby, która na stałe zamieszkuje w Niemczech.

ZALECENIA

  1. Osoby przyjeżdżające z Niemiec, u których w ciągu 10 dni od ostatniego dnia pobytu w Niemczech wystąpi biegunka, powinny niezwłocznie zgłosić się do lekarza pierwszego kontaktu lub na izbę przyjęć oddziału zakaźnego.
  2. Niemieckie służby zdrowia publicznego na podstawie przeprowadzonego dochodzenia epidemiologicznego podejrzewają, że źródłem zachorowań jest skażona żywność - najprawdopodobniej warzywa. W związku z powyższym do czasu wykrycia skażonego produktu i wycofania go z rynku, osobom wyjeżdżającym do Niemiec zaleca się nie spożywanie surowych warzyw zwłaszcza ogórków, pomidorów i sałaty. Biorąc pod uwagę, że typowym źródłem zakażeń spowodowanych E. coli mogą być produkty odzwierzęce należy również unikać spożywania surowego lub niedogotowanego mięsa wołowego oraz niepasteryzowanego mleka.
  3. Równocześnie istotne jest również zachowanie podstawowych zasad higieny osobistej biorąc pod uwagę możliwość przeniesienia się zakażenia człowiek-człowiek drogą pokarmową, zwłaszcza między osobami mającymi ze sobą bliski kontakt. W czasie podróży, gdy nie ma możliwości umycia rąk mydłem pod bieżąca wodą, należy korzystać z nasączanych chusteczek lub żeli myjących na bazie alkoholu.
  4. W Polsce nie stwierdzono zachorowań, które wskazywałyby, aby skażona żywność trafiła na polski rynek. Główny Inspektor Sanitarny przypomina jednak o konieczności zachowania zasad higieny podczas przygotowywania i spożywania żywności, w szczególności świeżych owoców i warzyw, które będą spożywane na surowo. Przed poddaniem ich myciu powinny być namoczone, a następnie każda ich część powinna być dokładnie i wielokrotnego umyta. Szczegółowe informacje dotyczące zasad postępowania z żywnością wskazuje wydana przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) ulotka informacyjna „Pięć kroków do bezpieczniejszej żywności” zamieszczona na stronie internetowej GIS (www.gis.gov.pl).

 

źródło: strona internetowa Głównego Inspektora Sanitarnego

Przydatne linki