Dokumenty do pobrania

 Sekcja Nadzoru nad Obiektami Komunalnymi

 1. Zlecenie badania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
 2. Zlecenie badania wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli
 3. Informacja dla klienta dotycząca pobierania i transportu próbek wody
 4. Wniosek o wydanie zgody na ekshumację i przewiezienie zwłok (szczątków)

Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku

 1. Wniosek o wpis zakładu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej
 2. Wniosek o zatwierdzenie zakładu i o wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej
 3. Wniosek o dokonanie zmian w rejestrze zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej
 4. Wniosek o wykreślenie zakładu z rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Stanowisko ds. Prewencji Chorób Zawodowych

 1. Zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej
 2. Informacja o użyciu czynnika biologicznego w środowisku pracy
 3. Zawiadomienie o skutkach choroby zawodowej

 Sekcja Nadzoru Przeciwepidemicznego

 1. Stan magazynowy preparatów szczepionkowych na dzień......
 2. Kwartalne sprawozdanie z przeprowadzonych szczepień ochronnych wg ilości wykorzystanych szczepionek
 3. Kwartalne sprawozdanie z przeprowadzonych szczepień ochronnych wg informacji zawartych w kartach uodpornienia
 4. Sprawozdanie o zachorowaniach i podejrzeniach zachorowań na grypę 
 5. Nadzór nad grypą SENTINEL
 6. Zapotrzebowanie miesięczne na szczepionki
 7. Obowiązująca w Polsce procedura wycofywania szczepionek
 8. Roczne sprawozdanie ze szczepień ochronnych za 2015r. (word)
 9. Roczne sprawozdanie ze szczepień ochronnych za 2015r. (excel cz.1)
 10. Roczne sprawozdanie ze szczepień ochronnych za 2015r. (cz.2)

Przydatne linki