Dokumenty do pobrania

 Sekcja Nadzoru nad Obiektami Komunalnymi

 1. Zlecenie badania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
 2. Zlecenie badania wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli
 3. Informacja dla klienta dotycząca pobierania i transportu próbek wody
 4. Wniosek o wydanie zgody na ekshumację i przewiezienie zwłok (szczątków)

Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku

 1. Wniosek o wpis zakładu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej
 2. Wniosek o zatwierdzenie zakładu i o wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej
 3. Wniosek o dokonanie zmian w rejestrze zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej
 4. Wniosek o wykreślenie zakładu z rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Stanowisko ds. Prewencji Chorób Zawodowych

 1. Zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej
 2. Informacja o użyciu czynnika biologicznego w środowisku pracy
 3. Zawiadomienie o skutkach choroby zawodowej

 Sekcja Nadzoru Przeciwepidemicznego

 1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o odbywaniu obowiązkowej kwarantanny
 2. Stan magazynowy preparatów szczepionkowych na dzień......
 3. Kwartalne sprawozdanie z przeprowadzonych szczepień ochronnych wg ilości wykorzystanych szczepionek
 4. Kwartalne sprawozdanie z przeprowadzonych szczepień ochronnych wg informacji zawartych w kartach uodpornienia
 5. Sprawozdanie o zachorowaniach i podejrzeniach zachorowań na grypę 
 6. Nadzór nad grypą SENTINEL
 7. Zapotrzebowanie miesięczne na szczepionki
 8. Obowiązująca w Polsce procedura wycofywania szczepionek

Całodobowa infolinia w sprawie
kwarantanny i zdrowia 

+48 222 500 115

Linku do czatu dla obywatela:

https://www.gov.pl/web/koronawirus/pytania-i-odpowiedzi

Przydatne linki