Badanie kału

Informacja
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Nakle nad Notecią z dnia 05.03.2019r. dla osób wykonujących badanie kału do celów sanitarno-epidemiologicznych.

I. Próbki kału do badania w kierunku nosicielstwa zarazków schorzeń jelitowych przyjmowane są według następujących zasad:

1. W Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nakle nad Notecią przy
ul. Mickiewicza 11 ( pokój nr 4) przyjmowane są próbki:

a) od osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym (ozdrowieńcy, nosiciele)

b) od młodzieży uczącej się lub podejmującej naukę w zawodach , przy wykonywaniu, których istnieje możliwość przeniesienia  zakażenia na inne osoby.

- Badania w/w osób wykonywane są nieodpłatnie.

- W przypadku młodzieży uczącej się, należy przedłożyć zaświadczenie ze szkoły/uczelni ,  potwierdzające fakt nauki w danym zawodzie.

2. Wydawanie wymazówek, formularzy zleceń oraz wyników badań odbywać się będzie od poniedziałku do piątku w godzinach od 730  - do 1505 (pokój nr 4).

3. Próby do badań przyjmowane są:

- we wtorki i czwartki- I i III kwartał,

- w poniedziałki i środy – II-IV kwartał

w godzinach od 7 45 do 9 30.

II. Badania próbek kału od osób wymienionych w podpunkcie 1. a , b  wykonywane są przez Dział Laboratoryjny – Oddział Diagnostyki Medycznej w Wojewódzkiej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy ul. Kujawska 4.

III. Próbki do badania dostarczać można też  bezpośrednio do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy ul. Kujawska 4  (tel. 52 376 18 61).

Załącznik:

Instrukcja pobierania i transportu próbek kału
do celów sanitarno-epidemiologicznych

Całodobowa infolinia w sprawie
kwarantanny i zdrowia 

+48 222 500 115

Linku do czatu dla obywatela:

https://www.gov.pl/web/koronawirus/pytania-i-odpowiedzi

Przydatne linki