Informacja dotycząca dezynfekcji/dekontaminacji ambulansów do przewozu chorych oraz działań ograniczających ryzyko szerzenia się infekcji SARS-CoV-2

<<czytaj więcej>>

Raport Techniczny

Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nakle nad Notecią przekazuje wskazówki Głównego Inspektora Sanitarnego, dotyczące oczyszczania pomieszczeń i przestrzeni publicznych.

Pismo Głównego Inspektora Sanitarnego

Raport techniczny Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) z dnia 18 lutego 2020r. pn. "Interim guidance for environmental cleaning in non - healthcare facilities expose to SARS-CoV-2"

WNIOSEK

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w  Nakle nad Notecią informuje, że w dniu         24 marca 2020 r. w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Zdrowia      z dnia 24 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r., poz.522).

Zgodnie z § 3 tego rozporządzenia z dniem 27 marca 2020 r. wchodzi w życie §1 pkt.1 mocą którego w § 2 ust.6 uchyla się pkt. 1 zmienianego rozporządzenia. To powoduje, żeod 27 marca 2020 r. także osoby przekraczające granicę Rzeczypospolitej Polskiej w ramach wykonywania czynności zawodowych w Rzeczypospolitej Polskiej lub państwie sąsiadującym objęte są obowiązkiem odbycia trwającej 14 dni kwarantanny.

Zgodnie z §2 ust.2 rozporządzenia zmieniającego, od 27 marca 2020 r., osoba przekraczająca granicę Rzeczypospolitej Polskiej  w ramach wykonywania czynności zawodowych w Rzeczypospolitej Polskiej lub państwie sąsiadującym może otrzymać,  na swój wniosek , od właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej zaświadczenie o odbywaniu obowiązkowej kwarantanny  określonej w §2 ust.2 rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r., poz.491, poz.522, poz.531).

Osoby z terenu Powiatu Nakielskiego mogą złożyć wniosek o Zaświadczenie  o odbywaniu obowiązkowej kwarantanny do Powiatowego Inspektora Sanitarnego  w Nakło nad Notecią.

plik do pobrania...

 

Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nakle nad Notecią w sprawie zalecanych przez GIS działań zapobiegających zagrożeniu epidemiologicznemu COVID - 19

NA TARGOWISKACH I BAZARACH NA KTÓRYCH SPRZEDAWANA JEST ŻYWNOŚĆ

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nakle nad Notecią informuje, że powyższe informacje dostępne są na stronie GIS:

https://gis.gov.pl/aktualnosci/targowiska-bazary-na-ktorych-sprzedawana-jest-zywnosc-zalecane-dzialania-zapobiegajace-zagrozeniu-epidemiologicznemu-covid-19-koronawirus/

Rekomendacje GIS w sprawie branży kominiarskiej

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nakle nad Notecią przedstawia rekomendacje Głównego Inspektoratu Sanitarnego w sprawie branży kominiarskiej w okresie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.

Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego proponuje rozważenie możliwości odłożenia rutynowych wizyt kominiarskich w lokalach, w tym w szczególności, w których przebywają osoby na kwarantannie lub u których zostało stwierdzone zakażenie wirusem SARS-CoV-2 do czasu zakończenia kwarantanny (14 dni), bądź wyzdrowienia lokatora.

Jeśli wizyta kominiarska ma charakter interwencyjny i jest niezbędna do zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających w lokalu, każdą sytuacje należy rozważyć indywidualnie w uzgodnieniu z Powiatową Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną sprawującą nadzór nad osobami w lokalu.

Główny Inspektor Sanitarny rekomenduje następujące zasady ogólne:

  • poproszenie lokatorów o staranne przewietrzenie lokalu przed wizytą kominiarską,
  • poproszenie lokatorów o zdezynfekowanie klamek drzwi wejściowych i w lokalu przed wizyta kominiarską,
  • przestrzeganie zasady bezpiecznej odległości - (1,5 - 2m) od osób zamieszkujących lokal, poproszenie lokatorów o przejście do pomieszczenia w którym nie znajdują się przewody kominowe,
  • założenie przez kominiarzy rękawiczek jednorazowych podczas wykonywania czynności i wyrzucenie ich po odbytej wizycie do kosza na śmieci lub umycie rąk wodą z mydłem lub ich dezynfekcję środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).

 

Konieczny zakres mycia i dezynfekcji instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nakle nad Notecią przekazuje opinię Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny z dnia 19 marca 2020r., dotyczącą koniecznego zakresu mycia i dezynfekcji instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej w obiektach użyteczności publicznej w związku z rozprzestrzenianiem się COVID -19.

Opinia Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny

Całodobowa infolinia w sprawie
kwarantanny i zdrowia 

+48 222 500 115

Linku do czatu dla obywatela:

https://www.gov.pl/web/koronawirus/pytania-i-odpowiedzi

Przydatne linki