Zasady tworzenia kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli

1 stycznia 2018 r. weszła w życie Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017r. poz.1566 z późn. zm.), wprowadzając istotne zmiany w zakresie organizacji i prowadzenia nadzoru nad kąpieliskami i miejscami okazjonalnie wykorzystywanymi do kąpieli. Ustawa o której mowa wprowadza definicję „miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli”- jako wykorzystywany do kąpieli wydzielony i oznakowany fragment wód powierzchniowych niebędących kąpieliskiem (poprzednia nazwa – miejsca wykorzystywane do kąpieli), które nie może funkcjonować dłużej niż 30 dni w roku kalendarzowym.

Czytaj więcej...

Światowy Dzień Zdrowia
7 kwietnia 2018

ZDROWIE  DLA  WSZYSTKICH

Światowy Dzień Gruźlicy
24 marca 2018

Czytaj więcej...

Światowy Dzień Wody każdego roku obchodzony jest 22 marca. Tegoroczne hasło NATURA DLA WODY, nawiązuje do wyzwań XXI wieku, związanych z wykorzystaniem przyrody w celu ochrony wody. Obecnie ponad 2 miliardy ludzi na świecie ma ograniczony dostęp do wody pitnej. Jej jakoś i ilość na świecie,  związana jest bezpośrednio z niszczeniem środowiska naturalnego. Podstawowym celem Światowego Dnia Wody w 2018 roku jest wskazanie konieczności podjęcia działań, które pomogą zrównoważyć cykl wody w przyrodzie, złagodzić skutki zmian klimatycznych oraz poprawić warunki życia ludzi poprzez ich dostęp do wody pitnej.

Przydatne linki