Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 czerwca 2020r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

<<czytaj więcej>>

Instrukcja w sprawie wymagań higieniczno - sanitarnych dla stacjonarnych obozów pod namiotami wraz  z Aneksem do instrukcji w związku z epidemią COVID-19.

Instrukcja...

Aneks...

Opakowania przeznaczone do kontaktu z żywnością

Wszelkie opakowania przeznaczone do kontaktu z żywnością – w tym pomidorami powinny spełniać wymagania rozporządzenia (WE) nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylającego dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG. Ponadto dla materiałów i wyrobów wykonanych z tworzyw sztucznych, ustanowione są przepisy szczegółowe (rozporządzenie Komisji (WE) nr 10/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością). Natomiast dla wyrobów wykonanych z tektury, zarówno na szczeblu krajowym jak i unijnym wymagania szczegółowe nie zostały ustalone.

Czytaj więcej...

Zasady postępowania w podróży lotniczej oraz w portach lotniczych w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania na obszarze Polski koronawirusa (SARS-CoV-2)

Czytaj więcej...

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nakle nad Notecią zachęca do zapoznania się z ulotkami zawierającymi wskazówki mogące ułatwić kontakt z dzieckiem w wieku przedszkolnym i z dzieckiem w wieku 10-12 lat, otrzymanymi od Towarzystwa Badań nad Emocjami i Przywiązaniem SEAS Polska

 ulotka 1 ...

ulotka 2...

 

Czytaj więcej...

Wytyczne GIS, MZ i MEN dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży

<<czytaj więcej>>

Światowy Dzień Bez Tytoniu 2020

Więcej informacji...

Całodobowa infolinia w sprawie
kwarantanny i zdrowia 

+48 222 500 115

Linku do czatu dla obywatela:

https://www.gov.pl/web/koronawirus/pytania-i-odpowiedzi

Przydatne linki