Aktualności

Komunikat
dotyczący książeczek do celów sanitarno - epidemiologicznych

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nakle nad Notecią w nawiązaniu do pisma Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy LEP.9011.5.2017 z dnia 06.02.2017r. informuje, że od dnia 01.03.2017r. przy wykonywaniu badań w kierunku nosicielstwa pałeczek Salmonella spp. i Shigella spp. nie będą wydawane książeczki dla celów sanitarno-epidemiologicznych. W trakcie czynności kontrolnych pracownicy Inspekcji Sanitarnej nie będą żądać okazania tejże książeczki, ponieważ w myśl obowiązujących przepisów od 01.01.2012r. jest ona nieważnym dokumentem medycznym.
Zgodnie z obowiązującą ustawą o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1866 z późn. zm.) osoba pracująca w styczności z żywnością, powinna uzyskać określone orzeczenie lekarskie dla celów sanitarno-epidemiologicznych o braku przeciwwskazań do wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby.

 

Dzień Bezpiecznego Internetu obchodzony jest od 2004 roku
z inicjatywy Komisji Europejskiej.
Tegoroczny Dzień Bezpiecznego Internetu obchodzony jest pod hasłem
Razem zmieniamy internet na lepsze”.

Czytaj więcej...

XVII   Światowy Dzień Walki z Rakiem

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nakle nad Notecią informuje, iż jutro 4 lutego 2017 roku, obchodzić będziemy już po raz 17. Światowy Dzień Walki z Rakiem. Święto to, zostało ustanowione podczas  Światowego  Szczytu  Walki  z  Rakiem w Paryżu w 2000 roku.

Czytaj więcej...

Melanż. Oczekiwania vs. Rzeczywistość

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nakle nad Notecią informuje, że 26 stycznia br. rozpoczęła się nowa Ogólnopolska Kampania Społeczna „Melanż. Oczekiwania vs. Rzeczywistość", realizowana przez Główny Inspektorat Sanitarny w ramach Projektu „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych”. Jej głównym celem jest zwrócenie uwagi młodzieży na negatywne skutki korzystania z używek. Kampania potrwa do końca marca 2017 r.  

Czytaj więcej...

Więcej artykułów…

  1. Profilaktyka zakażeń HPV

Przydatne linki