Wytyczne przeciwepidemiczne dla funkcjonowania placów zabaw (zlokalizowanych na otwartym powietrzu) w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce

<<czytaj więcej>>

7 czerwca 2020

Światowy Dzień Bezpieczeństwa Żywności

czytaj więcej...

Szanowni Państwo,

od 8 czerwca 2020r Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nakle nad Notecią zaprasza do siedziby Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Nakle nad Notecią przy ul. Mickiewicza 11 po uprzednim umówieniu terminu i godziny spotkania.

Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny z pracownikami poszczególnych sekcji w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-14:00

- Nadzór Przeciwepidemiczny 52 386 00 03 wew.40

- Nadzór nad Obiektami Komunalnymi 52 386 00 03 wew. 35

- Higiena Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku 52 386 00 03 wew. 37

- Prewencja Chorób Zawodowych 52 386 00 03 wew. 40

- Higiena Dzieci i Młodzieży 52 386 00 03 wew. 35

- Oświata Zdrowotna i Promocja Zdrowia 52 386 00 03 wew. 40

- Zapobiegawczy Nadzór Sanitarny 52 386 00 03 wew. 35

Osoba wchodząca na teren Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Nakle nad Notecią powinna mieć założoną maseczkę, a po wejściu prosimy o dezynfekcję rąk środkiem wskazanym przez pracownika Stacji.

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 czerwca 2020r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

<<czytaj więcej>>

Instrukcja w sprawie wymagań higieniczno - sanitarnych dla stacjonarnych obozów pod namiotami wraz  z Aneksem do instrukcji w związku z epidemią COVID-19.

Instrukcja...

Aneks...

Opakowania przeznaczone do kontaktu z żywnością

Wszelkie opakowania przeznaczone do kontaktu z żywnością – w tym pomidorami powinny spełniać wymagania rozporządzenia (WE) nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylającego dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG. Ponadto dla materiałów i wyrobów wykonanych z tworzyw sztucznych, ustanowione są przepisy szczegółowe (rozporządzenie Komisji (WE) nr 10/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością). Natomiast dla wyrobów wykonanych z tektury, zarówno na szczeblu krajowym jak i unijnym wymagania szczegółowe nie zostały ustalone.

Czytaj więcej...

Zasady postępowania w podróży lotniczej oraz w portach lotniczych w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania na obszarze Polski koronawirusa (SARS-CoV-2)

Czytaj więcej...

Całodobowa infolinia w sprawie
kwarantanny i zdrowia 

+48 222 500 115

Linku do czatu dla obywatela:

https://www.gov.pl/web/koronawirus/pytania-i-odpowiedzi

Przydatne linki