Aktualności

"spoKREWnieni służbą"

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nakle nad Notecią informuje, że od           1 marca 2017 roku w województwie kujawsko – pomorskim rozpoczyna się akcja „spoKREWnieni służbą”, która potrwa do 31 marca 2017 roku.
Wojewódzkim koordynatorem powyższego przedsięwzięcia jest pani Magdalena Daszkiewicz, dyrektor Wydziału Zdrowia Kujawsko – Pomorskiego Centrum Zdrowia Publicznego.
W ramach działań podjętych w akcji  „spoKREWnieni służbą”, dnia 1 marca 2017 roku, w ambulansie przed budynkiem Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, w godzinach od 9:00 do 13:00, będzie istniała możliwość oddania krwi dla ofiar wypadków oraz osób chorych.
W ramach powyższej akcji , po uzgodnieniu z regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy, będzie można oddawać krew do końca marca br. na terenie całego województwa, powiadamiając o tym personel medyczny jednego z poniższych punktów krwiodawstwa: 

Czytaj więcej...

Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją
23 lutego

Więcej informacji >>

Od dnia 01.10.2016 roku
w Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Nakle nad Notecią
został wznowiony punkt
poboru kału do celów sanitarno - epidemiologicznych

Czytaj więcej...

Światowy Tydzień  Jaskry

12-18.03.2017

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nakle nad Notecią informuje, że Polskie Towarzystwo Okulistyczne i Sekcja Jaskry PTO, w związku z obchodami Światowego Tygodnia Jaskry, organizuje w dniu 18 marca 2017 roku akcję „Polscy okuliści kontra jaskra”. Tego dnia od godziny 9:00 do 15:00 poradnie okulistyczne przykliniczne i przyszpitalne w całym kraju, które przystąpią do powyższej akcji, będą wykonywały badania przesiewowe w kierunku jaskry. Z badań skorzystać będą mogły osoby, które nie korzystały z wizyty u okulisty przez co najmniej rok oraz nie chorują na jaskrę.

Lista poradni opublikowana zostanie do dnia 28 lutego 2017 roku na stronie głównej Polskiego Towarzystwa Okulistycznego: www.pto.com.pl

Na powyższej stronie dostępne są również formularze i inne informacje dotyczące akcji oraz bezpośredni kontakt telefoniczny i elektroniczny z organizatorem.

 

"Lekki tornister"

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nakle nad Notecią zachęca do włączenia się w realizację ogólnopolskiej kampanii informacyjno-edukacyjnej „Lekki tornister”.
Adresatami powyższej kampanii są nauczyciele, rodzice i uczniowie klas I-III szkół podstawowych. Została ona objęta patronatem honorowym przez Ministra Edukacji Narodowej oraz Rzecznika Praw Dziecka, natomiast od 2016 roku realizowana jest we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym. Organizatorami przedsięwzięcia są Fundacja Rosa oraz Fundacja Sensori.
Kampania obejmuje dzia­ła­nia proz­dro­wotne, zmie­rza­jące w kie­runku profilaktyki wad postawy wśród najmłodszych uczniów. Zwra­ca również uwagę na problem noszenia przeciążonych ple­ca­ków szkol­nych oraz ich niekorzystny wpływ na dzie­cięce kręgo­słupy. Projekt powstał w 2011 roku. W latach 2012-1015 przeprowadzono badania, którymi objęto 3058 uczniów klas I-III szkół podstawowych w całej Polsce. Wyniki badań wyraźnie wskazują na zbyt duży ciężar tornistrów, który nie powinien przekraczać 10% - 15% wagi ciała dziecka.
Zakres tematyczny kampanii obejmuje wskazówki praktyczne dla dziecka, rodzica i nauczyciela, dotyczące cech odpowiedniego tornistra, sposobu jego pakowania, zasad kształtowania prawidłowej postawy ciała podczas lekcji w szkole, czy odrabiania ich w domu oraz podejmowania odpowiedniej aktywności fizycznej.

Przydatne linki