4 maja 2018 r. – dzień wolny od pracy

Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Zarządzeniem nr 10 z dnia 19 kwietnia 2018 r. ustanowił 4 maja 2018 roku dniem wolnym od pracy pracowników urzędów administracji rządowej (na podstawie §2a ust. l rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie czasu pracy pracowników urzędów administracji rządowej (Dz. U. poz. 505 oraz z 2008 r. poz. 295 i 775)). W związku z powyższym informujemy, że w dniu 4 maja br. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nakle nad Notecią będzie nieczynna.

Dniem pracy będzie natomiast 19 maja 2018 r.

Zasady tworzenia kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli

1 stycznia 2018 r. weszła w życie Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017r. poz.1566 z późn. zm.), wprowadzając istotne zmiany w zakresie organizacji i prowadzenia nadzoru nad kąpieliskami i miejscami okazjonalnie wykorzystywanymi do kąpieli. Ustawa o której mowa wprowadza definicję „miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli”- jako wykorzystywany do kąpieli wydzielony i oznakowany fragment wód powierzchniowych niebędących kąpieliskiem (poprzednia nazwa – miejsca wykorzystywane do kąpieli), które nie może funkcjonować dłużej niż 30 dni w roku kalendarzowym.

Czytaj więcej...

Światowy Dzień Zdrowia
7 kwietnia 2018

ZDROWIE  DLA  WSZYSTKICH

Przydatne linki