Dbając o bezpieczeństwo podczas podróży zagranicznych Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nakle nad Notecią informuje, że w siedzibie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Bydgoszczy (budynek E, pokój nr 6) funkcjonuje gabinet „Medycyna Podróży Punkt Szczepień” (w dniach 26.07, 02.08 i 09.08 br. będzie nieczynny)

Informacja o kąpieliskach

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nakle nad Notecią przekazuje stanowisko Głównego Inspektora Sanitarnego - Departamentu Bezpieczeństwa Zdrowotnego Wody dotyczące kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli.

Czytaj więcej...

Opioidy są to produkty chemiczne, które należą do najbardziej niebezpiecznych i najszybciej uzależniających substancji. Główny Inspektor Sanitarny informuje, że w kraju wzrasta ilość zatruć i zgonów spowodowanych zażywaniem dopalaczy zawierających opioidy.

Czytaj więcej

 

Dopalacze to zastępcze środki psychoaktywne, które mają silne działanie na układ nerwowy człowieka. Wywołują pobudzenie, halucynacje, nawet niewielka ich dawka może spowodować nieodwracalne uszkodzenia organizmu. Nie jest znany ich skład chemiczny i ilościowy dlatego bardzo łatwo jest je przedawkować. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nakle nad Notecią zwraca uwagę na szerzący się problem zażywania tych substancji przez młodych ludzi w całym kraju i zachęca do zapoznania się z publikacjami Głównego Inspektora Sanitarnego.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nakle nad Notecią zachęca do wzięcia udziału w kampanii Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy: substancje niebezpieczne pod kontrolą. Jest ona skierowana do firm i organizacji, niezależnie od ich wielkości, sektora i skali działania, a także do osób indywidualnych. Celem zaplanowanej na lata 2018–2019 kampanii jest zwiększanie świadomości w zakresie zagrożeń stwarzanych przez substancje niebezpieczne w miejscu pracy oraz promowanie sposobów zapobiegania tym zagrożeniom.

Jednocześnie zapraszam do wzięcia udziału w
Konkursie Dobrych Praktyk Zdrowe i bezpieczne miejsca pracy.

Celem konkursu jest wskazanie wyjątkowych i innowacyjnych praktyk w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy. Konkurs umożliwia zwrócenie uwagi na korzyści dla przedsiębiorstw płynące z wdrażania dobrych praktyk w zakresie BHP.

Czytaj więcej...

Przydatne linki