28 lipca Światowy Dzień Wirusowych Zapaleń Wątroby

Wirusowe zapalenie wątroby wywołane jest przez wirusy hepatotropowe typu A, B lub C. Wirusowe Zapalenie Wątroby typu A (WZW A) wywołane jest przez wirus HAV powodujący uszkodzenie wątroby i ostrą chorobę zakaźną zwaną żółtaczką pokarmową. Do zakażenia dochodzi głównie przez spożycie skażonego wirusem pożywienia lub wody, bardzo rzadko przez bezpośredni kontakt z osobą zakażoną.

Czytaj więcej...

Zawiadomienie z otwarcia ofert dotyczących "Termomodernizacji budynku Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Nakle nad Notecią"

Komary w Polsce

Sezon letni sprzyja aktywności na świeżym powietrzu. Jest on również naturalnym okresem wzmożonej aktywności owadów m. in. komarów.                                      Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nakle nad Notecią przekazuje informację Głównego Inspektora Sanitarnego o bezpiecznym sposobie używania preparatów odstraszających komary (produktów biobójczych), gwarantującym jednocześnie znaczną skuteczność.

Poniżej artykuł GIS:

https://gis.gov.pl/zdrowie/komary-w-polsce-ryzyko-zdrowotne-informacja-glownego-inspektora-sanitarnego/

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nakle nad Notecią po raz kolejny bierze aktywny udział w corocznej imprezie plenerowej „Przystań w kolorze blue”, która w tym roku odbędzie się 13 lipca.  W ramach działań profilaktycznych zostanie zorganizowane stoisko edukacyjno – informacyjne oraz prowadzona będzie dystrybucja materiałów oświatowych. Dodatkowo chętni dzięki uprzejmości Kujawsko – Pomorskiego  Oddziału Wojewódzkiego NFZ będą mogli  uzyskać:

- Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego – kartę  EKUZ (dwa stanowiska )  - potrzebny dowód osobisty,

- informację nt. Internetowego Konta Pacjenta (IKP) i Profilu Zaufanego,

- informację nt. e-recept

Przetarg

Uwaga!! Zmieniono termin składania ofert!! Aktualny termin: 17.07.2019r. godz. 10:00

Komunikat wartości dopuszczalnych narażenia zawodowego na czynniki rakotwórcze i mutagenne

Szanowni Państwo, nawiązując do prac Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy oraz decyzji podjętej na 91. posiedzeniu Komisji, zwracam się z uprzejmą prośbą o zamieszczenie na stronach internetowych organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej informacji – Komunikatów odnoszących się do wartości dopuszczalnych narażenia zawodowego ustalonych w UE lub znajdujących się w projektach dyrektyw.

Komunikaty V i VI dotyczą wartości dopuszczalnych ustalonych w UE lub znajdujących się w projektach dyrektyw. Tym samym Komisja zwraca uwagę przedsiębiorców, pracowników, laboratoriów badań środowiskowych oraz organów kontroli na wiążące wartości dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowego (o działaniu rakotwórczym lub mutagennym).

Komunikat V

Załącznik do komunikatu V

Komunikat VI

Załącznik do komunikatu VI

Bezpieczne wakacje 2019

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nakle nad Notecią podobnie jak w ubiegłych latach realizuje interwencję nieprogramową wojewódzką „Bezpieczne wakacje”. Polega ona na promowaniu bezpiecznych i zdrowych nawyków spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży w okresie letnich wakacji.

Czytaj więcej...

Przydatne linki