KOMUNIKAT

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nakle nad Notecią przekazuje informacje Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu, że w okresie od 16 maja do II dekady czerwca 2018 roku planowane są ratownicze zabiegi samolotowe we fragmentach drzewostanów sosnowych, w których wystąpiła gradacyjnie brudnica mniszka, strzygonia choinówka i barczatka sosnówka.

Komunikat Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nakle nad Notecią informuje, iż Oddział Mikrobiologii  Działu Laboratoryjnego Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Bydgoszczy, wykonuje badania w kierunku wykrywania obecności specyficznego DNA Borrelia spp. w kleszczu.  Od dnia 30.04.2018 r. Cena za badanie wynosi 220,00 zł.

Jednocześnie proszę o nie przesyłanie gotówki w kopertach do WSSE w Bydgoszczy, lecz o płatność przelewem na konto NBP O/O Bydgoszcz 15 1010 1078 0078 2322 3100 0000. Przelew powinien być zrealizowany po otrzymaniu faktury wystawionej przez Wojewódzką Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Bydgoszczy, która zostanie dostarczona pocztą. W tytule przelewu należy umieścić informację o numerze faktury.

Załączniki:

1. Zlecenie badania

2. Instrukcja transportu kleszcza

          

4 maja 2018 r. – dzień wolny od pracy

Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Zarządzeniem nr 10 z dnia 19 kwietnia 2018 r. ustanowił 4 maja 2018 roku dniem wolnym od pracy pracowników urzędów administracji rządowej (na podstawie §2a ust. l rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie czasu pracy pracowników urzędów administracji rządowej (Dz. U. poz. 505 oraz z 2008 r. poz. 295 i 775)). W związku z powyższym informujemy, że w dniu 4 maja br. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nakle nad Notecią będzie nieczynna.

Dniem pracy będzie natomiast 19 maja 2018 r.

Przydatne linki