Komunikat wartości dopuszczalnych narażenia zawodowego na czynniki rakotwórcze i mutagenne

Szanowni Państwo, nawiązując do prac Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy oraz decyzji podjętej na 91. posiedzeniu Komisji, zwracam się z uprzejmą prośbą o zamieszczenie na stronach internetowych organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej informacji – Komunikatów odnoszących się do wartości dopuszczalnych narażenia zawodowego ustalonych w UE lub znajdujących się w projektach dyrektyw.

Komunikaty V i VI dotyczą wartości dopuszczalnych ustalonych w UE lub znajdujących się w projektach dyrektyw. Tym samym Komisja zwraca uwagę przedsiębiorców, pracowników, laboratoriów badań środowiskowych oraz organów kontroli na wiążące wartości dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowego (o działaniu rakotwórczym lub mutagennym).

Komunikat V

Załącznik do komunikatu V

Komunikat VI

Załącznik do komunikatu VI

Bezpieczne wakacje 2019

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nakle nad Notecią podobnie jak w ubiegłych latach realizuje interwencję nieprogramową wojewódzką „Bezpieczne wakacje”. Polega ona na promowaniu bezpiecznych i zdrowych nawyków spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży w okresie letnich wakacji.

Czytaj więcej...

Chroń się przed kleszczami

 

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nakle nad Notecią informuje, że w związku z trwającym sezonem letnim, kleszcze stają się coraz bardziej aktywne. W ramach działań profilaktycznych w szkołach na terenie powiatu nakielskiego realizowany jest program edukacyjny „Chroń się przed kleszczami wszystkimi sposobami”. Jego celem  jest podniesienie poziomu wiedzy o chorobach odkleszczowych, poznanie sposobów zapobiegania chorobom odkleszczowym oraz uświadomienie wagi problemu ugryzień przez kleszcze. Tematyka ta poruszana jest również podczas akcji letniej „Bezpieczne wakacje”.

Czytaj więcej...

Światowy Dzień Bezpieczeństwa Żywności

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nakle nad Notecią informuje, że podczas Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych 15 grudnia 2018r. przyjęto rezolucję o ustanowieniu Światowego Dnia Bezpieczeństwa Żywności, który będzie obchodzony corocznie 7 czerwca od 2019r.

Czytaj więcej...

 

Kampania „Polska krajem wolnym od tytoniu 2030”

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nakle nad Notecią informuje o rozpoczęciu kampanii promującej niepalenie papierosów „Polska krajem wolnym od tytoniu 2030”.

 

Czytaj więcej...

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny zaprasza wszystkich chętnych do udziału w targach „Lato na Wsi – Święto Smaku i Tradycji" w Minikowie. W ramach działań profilaktycznych        w dniach 11-12 maja 2019r zostanie zorganizowane stoisko edukacyjno – informacyjne poszerzone o badania profilaktyczne.

Czytaj więcej...

PRZYJAZNY TORNISTER

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nakle nad Notecią, informuje, że w roku szkolnym 2018/2019 została wprowadzona w województwie kujawsko – pomorskim wojewódzka interwencja nieprogramowa „Przyjazny tornister”.

Jest to inicjatywa mająca na celu zwrócenie uwagi na najważniejszy atrybut każdego ucznia. Zauważono, że dzieci noszą znacząco przeciążone tornistry. Może to doprowadzić do poważnych wad rozwojowych kręgosłupa i schorzeń  neurologicznych u dzieci.

Czytaj więcej...

Przydatne linki