28 lipca Światowy Dzień Wirusowych Zapaleń Wątroby

Wirusowe zapalenie wątroby wywołane jest przez wirusy hepatotropowe typu A, B lub C. Wirusowe Zapalenie Wątroby typu A (WZW A) wywołane jest przez wirus HAV powodujący uszkodzenie wątroby i ostrą chorobę zakaźną zwaną żółtaczką pokarmową. Do zakażenia dochodzi głównie przez spożycie skażonego wirusem pożywienia lub wody, bardzo rzadko przez bezpośredni kontakt z osobą zakażoną.

 

Wirusowe Zapalenie Wątroby typu B wywoływane jest przez wirus HBV. Powoduje on tzw. żółtaczkę wszczepienną lub żółtaczkę zakaźną typu B. Jest on nawet do 100 razy bardziej zakaźny niż wirus HIV. Może być przyczyną raka wątrobowokomórkowego, nadostrego zapalenia wątroby, marskości i niewydolności wątroby.

Wirusowe Zapalenie Wątroby typu C wywołane jest wirusem HCV. Jest to choroba zakaźna, która przebiega przewlekle. Objawy zakażenia, tym wirusem mogą pojawić się po długim czasie od zakażenia, co niestety wiąże się z dużymi zmianami w obrębie wątroby, m.in. nowotwór, marskość lub niewydolność.   

Źródłem zakażenia HCV i HBV jest zakażony człowiek. Do zakażenia dochodzi poprzez naruszenie ciągłości tkanek oraz kontakt z zakażona krwią i wydzielinami osoby zakażonej. Najczęstszą przyczyną zakażeń jest brak zachowania odpowiednich procedur podczas zabiegów medycznych oraz kosmetycznych. Możliwe jest także przeniesienie wirusów z zakażonej matki na dziecko w czasie ciąży i porodu, podczas kontaktów seksualnych, podczas przypadkowego kontaktu z krwią (wspólne używanie przyborów toaletowych np. maszynki do golenia). Do grup zwiększonego ryzyka należą osoby zażywające narkotyki w formie wstrzyknięć.

Profilaktyka jest bardzo ważna w walce z rozprzestrzenianiem się wirusów A, B i C. Najskuteczniejszą formą profilaktyki WZW typu A i WZW typu B są szczepienia ochronne. Natomiast przeciwko WZW typu C nie ma szczepionki. Ważna jest profilaktyka w przypadku kontaktów z osobą chorą. Z uwagi na fakt, że są to zakażenia do których może dojść w przypadku kontaktu z krwią chorego. Należy zwracać uwagę, czy podczas wykonywanych zabiegów używa się  czystych rękawiczek jednorazowych, czy stosowany jest sprzęt jednorazowy, a jeżeli sprzęt wielokrotnego użytku, to czy został wyjęty ze sterylnego opakowania. Nie należy używać wspólnie takich przyborów toaletowych, jak szczoteczki do zębów, maszynki do golenia, cążki itp.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nakle nad Notecią realizuje działania  profilaktyczne poprzez kampanię społeczną „Jestem świadom” w ramach projektu KIK/35 “ZAPOBIEGANIE ZAKAŻENIOM HCV”. Prowadzona jest także dystrybucja materiałów oświatowo – zdrowotnych oraz w roku szkolnym 2018/2019 został pilotażowo wprowadzony program edukacyjny dla uczniów szkół średnich „Podstępne WZW”. W zbliżającym się roku szkolnym 2019/2020, będzie ten program zaproponowany do realizacji w szkołach średnich powiatu nakielskiego.

Ponadto Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nakle nad Notecią, zachęca do odwiedzenia strony internetowej Głównego Inspektora Sanitarnego, na której można znaleźć materiały oświatowe oraz filmy profilaktyczne dotyczące WZW

https://gis.gov.pl/kampania/hcv-jestem-swiadom/

Przydatne linki