Bezpieczne wakacje 2019

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nakle nad Notecią podobnie jak w ubiegłych latach realizuje interwencję nieprogramową wojewódzką „Bezpieczne wakacje”. Polega ona na promowaniu bezpiecznych i zdrowych nawyków spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży w okresie letnich wakacji.

 

Działania profilaktyczno – informacyjne prowadzone są od maja do sierpnia każdego roku.  Do najważniejszych zaliczamy:

- pogadanki edukacyjne, dotyczące bezpiecznego spędzania wakacji letnich, dla uczniów szkół powiatu nakielskiego,

- podczas kontroli letniego wypoczynku dzieci i młodzieży będą prowadzone pogadanki z uczestnikami kolonii oraz ich wychowawcami, a także dystrybucja materiałów edukacyjnych, na temat bezpiecznego spędzania czasu wolnego,

- udział w imprezach plenerowych powiatu nakielskiego poprzez stworzenie stoiska informacyjnego, gdzie zaplanowana jest dystrybucja materiałów edukacyjnych, na temat profilaktyki zdrowotnej i propagowanie zdrowego stylu życia.

- audycje radiowe w lokalnej rozgłośni radiowej, dotyczące profilaktyki zdrowotnej podczas wakacji letnich np. profilaktyka chorób odkleszczowych, bezpieczne odżywianie, bezpieczne korzystanie z  kąpieliska itp.

- w okresie wakacyjnym, w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Nakle nad Notecią zostaną przygotowane gazetki informacyjne, na temat bezpiecznego spędzania czasu wolnego. Jednocześnie będzie prowadzona dystrybucja materiałów oświatowo – zdrowotnych.

 

Przydatne linki