KONKURS!!!

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nakle nad Notecią zaprasza do udziału w III edycji konkursu „Szkoła wolna od używek”. Konkurs ma zasięg ogólnopolski i jest skierowany do szkół ponadgimnazjalnych, organizowany w ramach programu edukacyjnego „ARS, czyli jak dbać o miłość?”. W konkursie mogą brać również szkoły, które nie uczestniczą w programie „ARS, czyli jak dbać o miłość?”.

 

Głównym celem konkursu jest aktywna promocja i edukacja, w zakresie profilaktyki przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.

Zadanie konkursowe polega na nagraniu i zmontowaniu filmu krótkometrażowego o tematyce dotyczącej profilaktyki uzależnień od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych. Prace konkursowe należy przesłać do Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Nakle nad Notecią, ul Mickiewicza 11, 89-100 Nakło nad Notecią , do dnia 15.04.2019r.  Prace konkursowe będą realizowane na trzech poziomach: powiatowym, wojewódzkim i krajowym. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nakle nad Notecią spośród nadesłanych prac wybierze jedną pracę, którą prześle do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Bydgoszczy. Z nadesłanych prac zostanie wybrana jedna, która zostanie  przesłana do Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Komisja konkursowa wyłoni trzech laureatów.      

Prezentacja prac konkursowych laureatów, wyłonienie zwycięzców przez komisję konkursową na poziomie krajowym, ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród będzie miało miejsce w trakcie uroczystego finału konkursu w dniu 14 czerwca 2019r. w Warszawie.

Załączniki:

         
Regulamin konkursu "Szkoła wolna od używek"      

Zał. nr1 Deklaracja uczestnictwa.

Zał. nr 2 Formularz zgłoszeniowy szkoły.

Zał. nr 3 Zgoda na wykorzystanie wizerunku osoby pełnoletniej.

Zał. nr 4 Zgoda na udział w konkursie i wykorzystanie wizerunku dziecka.

Przydatne linki