Opioidy są to produkty chemiczne, które należą do najbardziej niebezpiecznych i najszybciej uzależniających substancji. Główny Inspektor Sanitarny informuje, że w kraju wzrasta ilość zatruć i zgonów spowodowanych zażywaniem dopalaczy zawierających opioidy.

Czytaj więcej

Przydatne linki