4 maja 2018 r. – dzień wolny od pracy

Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Zarządzeniem nr 10 z dnia 19 kwietnia 2018 r. ustanowił 4 maja 2018 roku dniem wolnym od pracy pracowników urzędów administracji rządowej (na podstawie §2a ust. l rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie czasu pracy pracowników urzędów administracji rządowej (Dz. U. poz. 505 oraz z 2008 r. poz. 295 i 775)). W związku z powyższym informujemy, że w dniu 4 maja br. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nakle nad Notecią będzie nieczynna.

Dniem pracy będzie natomiast 19 maja 2018 r.

Przydatne linki