Światowy Dzień Wody każdego roku obchodzony jest 22 marca. Tegoroczne hasło NATURA DLA WODY, nawiązuje do wyzwań XXI wieku, związanych z wykorzystaniem przyrody w celu ochrony wody. Obecnie ponad 2 miliardy ludzi na świecie ma ograniczony dostęp do wody pitnej. Jej jakoś i ilość na świecie,  związana jest bezpośrednio z niszczeniem środowiska naturalnego. Podstawowym celem Światowego Dnia Wody w 2018 roku jest wskazanie konieczności podjęcia działań, które pomogą zrównoważyć cykl wody w przyrodzie, złagodzić skutki zmian klimatycznych oraz poprawić warunki życia ludzi poprzez ich dostęp do wody pitnej.

Przydatne linki