Komunikat
dotyczący książeczek do celów sanitarno - epidemiologicznych

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nakle nad Notecią w nawiązaniu do pisma Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy LEP.9011.5.2017 z dnia 06.02.2017r. informuje, że od dnia 01.03.2017r. przy wykonywaniu badań w kierunku nosicielstwa pałeczek Salmonella spp. i Shigella spp. nie będą wydawane książeczki dla celów sanitarno-epidemiologicznych. W trakcie czynności kontrolnych pracownicy Inspekcji Sanitarnej nie będą żądać okazania tejże książeczki, ponieważ w myśl obowiązujących przepisów od 01.01.2012r. jest ona nieważnym dokumentem medycznym.
Zgodnie z obowiązującą ustawą o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1866 z późn. zm.) osoba pracująca w styczności z żywnością, powinna uzyskać określone orzeczenie lekarskie dla celów sanitarno-epidemiologicznych o braku przeciwwskazań do wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby.

Przydatne linki