Główny Inspektor Sanitarny ostrzega przed oszustami

W związku ze zgłaszanymi przypadkami sfałszowania pism, które otrzymują przedsiębiorcy, w sprawie wezwania do zapłaty za rzekome czynności kontrolne, Główny Inspektor Sanitarny ostrzega:

„Wysyłane pisma zawierają wezwanie do zapłaty kwoty 135 zł na wskazane konto bankowe. Na pismach widnieje podpis osoby oznaczonej jako Dorota Jurek, Naczelnik Działu Higieny Pracy, Referat Inspekcji Sanitarnej II izba kontrolna. Pod znakiem orzełka na piśmie znajduje się formuła "Referat Inspekcji Sanitarnej dla (nazwa miasta) w obszarze województwa (nazwa województwa)". Pisma zawierają pieczęć pocztową nadania z Krakowa.”

Komórki organizacyjne o nazwie „Referat Inspekcji Sanitarnej II izba kontrolna” nie istnieją w strukturze Państwowej Inspekcji Sanitarnej, zatem każde pismo z tak oznaczonym nadawcą jest sfałszowane.

Prosimy o bezzwłoczne zgłaszanie takich przypadków do organów ścigania.

Przydatne linki